Privacy policy

Ik draag jouw privacy hoog in het vaandel.
Daarom doe ik er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen.

Mijn gegevens:

De Parel Coaching
Isabel Bulcke
Grotestraat 215
8420 De Haan

Welke gegevens ik verwerk & waarom

De Parel/ Isabel Bulcke kan persoonsgegevens van jou verwerken doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt bij het invullen van het inschrijfformulier op de website. 
De Parel/ Isabel Bulcke kan volgende persoonsgegevens verwerken:
Naam: Ik spreek jou gewoon het liefste aan met jouw naam in plaats van een algemene begroeting te gebruiken!
Adresgegevens: Deze gegevens worden enkel gevraagd als je ook effectief een dienst afneemt of een product aankoopt. Ik heb deze nodig om je factuur op te maken. We bewaren deze sowieso in onze database zo lang wij wettelijk verplicht zijn je factuur te bewaren, en dat gedurende een termijn van 7 jaar. 
Telefoonnummer: Ik contacteer je soms telefonisch mocht er last minute iets veranderen in onze planning.
E-mail adres: Onze meeste communicatie verloopt via email. Ik stuur je op je emailadres bijvoorbeeld alle praktische informatie, opdrachten tijdens een traject, … & ook je factuur bezorg ik je per mail.
Ip adres & co : Mijn website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar onze-website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
Facebookpixel: Op deze website is een Facebook pixel geïnstalleerd. Deze verzamelt gegevens om je Sociale media ervaring aangenamer te maken.  

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren

De Parel/ Isabel Bulcke bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je facturen bewaren we bijvoorbeeld 7 jaar omdat dit volgens de wet zo  hoort. 
Jouw gegevens worden bewaard in Mailchimp en/ of Autorespond. Dat is het mailsysteem dat we gebruiken & waarin ook de facturen gemaakt worden. Enkel Isabel Bulcke (zaakvoerster) heeft toegang tot dit systeem.

Delen met anderen

De Parel/ Isabel Bulcke verstrekt jouw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Als jij een aankoop doet, dan geven wij bijvoorbeeld je factuur door aan onze boekhouder die deze voor ons verwerkt.  Of stel dat jij je facturen niet betaalt en wij juridische stappen dienen te zetten, dan zullen wij jouw factuur en de persoonsgegevens waarover we beschikken, overmaken aan onze raadsman en/of een incassobureau of deurwaarder. 

In kaart brengen van jouw websitebezoek
Op de website van De Parel/ Isabel Bulcke worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek – en klikgedrag op de website.

De Parel/ Isabel Bulcke gebruikt deze informatie om de werking van de website & sociale media te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die je bezoekt op jouw computer geplaatst worden. Cookies worden toegepast om websites correct of efficiënter te laten functioneren en om bedrijfs- en marketinginformatie te verzamelen. Cookies kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Net zoals er in het echte leven een varia aan cookies bestaat, is dat ook op het internet zo.

Functionele cookies
Deze cookies verwijderen zichzelf wanneer u uw browser sluit. Zonder deze cookies kan je de site niet optimaal gebruiken. Ze zijn namelijk noodzakelijk voor het functioneren van de website.


Analytische cookies
Na akkoord met onze cookiepolicy gebruikt deze website cookies voor het volgen van gebruikers door de site m.b.v. Google Analytics en de Facebook Pixel. Via Google Analytics en de pixel worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Deze cookies worden ook voor gerichte marketing doeleinden gebruikt: om op basis van jouw surfgedrag voor jouw relevante inhoud te tonen.

Hoe kan jij je geplaatste cookies verwijderen?
Je kan via de browserinstellingen op je computer het plaatsen van cookies weigeren en reeds geplaatste cookies verwijderen. De manier waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van jouw browser. Indien jij gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.


Google Analytics
De Parel/ Isabel Bulcke maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. Je vindt daar ook het privacy-beleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Parel/ Isabel Bulcke te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Parel/ Isabel Bulcke heeft hier geen invloed op.
De Parel/ Isabel Bulcke heeft Google geen toestemming gegeven om de via De Parel/ Isabel Bulcke verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 
Jouw rechten
Recht tot inzage

Je hebt het recht om in te zien hoe ik jouw gegevens verwerken. Uiteraard antwoord ik ook graag op al je vragen. Ik ontvang je verzoek tot inzage graag per mail en bezorg je dan een print-screen uit het mailingsysteem. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar  info@deparelcoaching.be


Recht tot verbetering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar  info@deparelcoaching.be


Recht tot beperking
Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld op het moment dat jij de juistheid van jouw gegevens betwist. Dan zal ik tot we dit hebben uitgeklaard je oude gegevens niet gebruiken in onze communicatie.


 Recht tot overdraagbaarheid
De Parel/ Isabel Bulcke houdt geen gegevens bij van dergelijke aard dat ze naar een andere coach kunnen/zullen worden overgedragen. 


Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens verwijder uit mijn systeem. Let we: dit is niet altijd mogelijk. Stel dat je nog openstaande facturen hebt, dan hebben wij het recht je gegevens niet te vergeten omdat we ons kunnen beroepen op een wettelijke grondslag om je gegevens te bewaren.
Wettelijk gezien ben ik verplicht je facturen 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat je gegevens ook gedurende die periode in het door ons gebruikte systeem bewaard blijven. Uiteraard kan jij je dan nog altijd op de "niet-mailing" lijst laten zetten. 

Jij kan je ook altijd uitschrijven om geen nieuwsbrieven of andere commerciële mails meer te ontvangen. Hou er in geval van uitschrijving rekening mee dat je ook geen mails meer ontvangt van een lopende cursus of van kadootjes. 
Hou er ook rekening mee dat als je mij vraagt om vergeten te worden ik niet meer kan nakijken tot welke cursussen je toegang hoort te hebben. 
Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal de De Parel/ Isabel Bulcke zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op jouw verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond ons privacy-beleid reageer ik zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen op jouw verzoek.

Disclaimer
De Parel/Isabel Bulcke behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit statement aan te passen.
De meest recente accurate versie vind je altijd op de website(s).
Deze versie dateert van 1 oktober 2018.
In geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene voorwaarden voorrang op dit privacy-beleid.
Als ik je rechten niet zouden respecteren, kan je het volgende doen:
Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens kan jij je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 /www.privacycommission.be.

 

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

Per brief: stuur je vraag per brief naar Parel Coaching, Grotestraat 215, 8421 De Haan

Per e-mail: stuur je vraag naar info@deparelcoaching.be.

Via dit formulier. Dit is de snelste manier.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

© 2017 - 2017 ALL RIGHTS RESERVED.  Webdesign by digicreate.be  Privacy  Cookies